Voorlopig blijven de scholen in code oranje.

Wat houdt dit in (samengevat):


- Buitenschoolse activiteiten worden geschrapt. (vanaf 15 maart mogen 1-daagse extramuros-activiteiten

  gepland worden, enkel met de klasbubbel.

- Ouders mogen niet zomaar binnen in de school, als er iets dringend moet besproken worden kan je dit       eerst best melden via telefoon of email.

-Kinderen die gebracht worden, afzetten aan de schoolpoort en ouders dragen een mondmasker.

-Kinderen ontsmetten of wassen op regelmatige tijdstippen hun handen.

- Leerkrachten houden afstand (1,5 m) en dragen een mondmasker als zij te dicht bij de leerlingen komen.

- Zieke kinderen blijven thuis.

- Wordt je kind ziek op school, dan zullen we je snel contacteren om je zoon/dochter te komen halen.

 


 

 Allen tegen corona.