Centraal staat bij ons "graag naar school komen” en "zich goed voelen”.

Daarom bieden wij:

 • Aangepast onderwijs en begeleiding voor moeilijk lerende kinderen.
 • Kleine groepen, rekening houdend met de mogelijkheden van de kinderen en wisselende niveaugroepen voor wiskunde en/of taal.
 • Gespecialiseerd personeel met voortdurende navorming:
  • Onderwijzend personeel met extra bijscholing voor het buitengewoon onderwijs.
  • Bijzondere leerkrachten voor
   • L.O.
   • muzische vorming
  • Paramedisch personeel voor extra ondersteuning:
   • logopedie
   • kinesitherapie
   • orthopedagogie
 • Een goede samenwerking met ouders
 • Ondersteuning van het CLB voor buitengewoon onderwijs
 • Gratis busvervoer voor de leerlingen wonende binnen onze regio (vastgelegd door het ministerie van onderwijs)
 • Een kindvriendelijke en veilige schoolomgeving en speelplaats.