De Linde is een lagere school voor jongens en meisjes tussen 6 en 13 jaar die beschikken over een CLB-attest type basisaanbod.


Type basisaanbod richt zich op kinderen voor wie de onderwijsbehoeften dermate zijn dat, en van wie al tijdens het gewoon kleuteronderwijs of tijdens het gewoon lager onderwijs aantoonbaar blijkt dat de aanpassingen disproportioneel of onvoldoende zijn om de leerling te kunnen blijven meenemen in het gemeenschappelijk curriculum. 

 

Kinderen met beperkte mogelijkheden missen heel wat kansen in onze huidige samenleving.  Wij vinden dat alle mensen, dus ook de kinderen van onze school, het recht hebben om mee te tellen. Wij willen elk kind op een vriendelijke manier benaderen, wij willen luisteren naar elk verhaal, naar elk idee, naar elke manier van zijn.  Wij willen onze kinderen vooral leren om op deze wijze met elkaar en met alle mensen om te gaan.