Het vervoer van en naar school met de bussen.
                                           
De kinderen worden gratis vervoerd, mits men de dichtstbijzijnde school van hetzelfde onderwijsnet bezoekt.
 
Voor De Linde rijden er 3 bussen (Houthalen en Helchteren, Heusden en Koersel, Zolder).
 
Tijdens de inschrijving worden de ouders op de hoogte gebracht van het systeem i.v.m. het busvervoer.
 
De uurregeling wordt door de busbegeleiding meegedeeld, de leerlingen staan op tijd aan de opstapplaats.
Gelieve rekening te houden met vertragingen door weers-, verkeers- of andere omstandigheden.
 
De begeleiders helpen bij het in- en uitstappen.
 
Na het verlaten van de bus dragen de ouders de volle verantwoordelijkheid, zij moeten de nodige
 
schikkingen treffen om de kinderen aan de halte op te vangen langs de zijde van de weg waar de bus
 
stopt. Indien de ouders geen opvang aan de stophalte voorzien gaan ze automatisch akkoord dat hun
 
kind zelfstandig naar huis gaat.
 
We vragen de ouders om bij een voorziene afwezigheid de busbegeleider of directie te verwittigen.
 
Op de bus moeten de kinderen de begeleider gehoorzamen, er is een busreglement waar de leerlingen zich aan moeten houden.
Als een leerling het reglement niet naleeft, kan hij/zij van de bus geschorst worden. Dat na een schriftelijke verwittiging van de directie.

Busreglement.pdf