Ouders zijn en blijven de hoofdverantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen en dus ook voor de opvoeding van hun kinderen op school.
Op onze school is er een ouderraad om de samenwerking tussen school en ouders altijd maar te verbeteren ten voordele van onze kinderen.
 
Agendapunten die op een ouderraad kunnen aan bod komen zijn:
  • de voorbereiding en praktische uitwerking van informatie- en gespreksavonden voor ouders.
  • overleg met directie, leerkrachten en eventueel andere instanties die te maken hebben met de opvoedings- en andere belangen van kinderen en hun ouders.
  • hulp bij de organisatie en uitwerking van verscheidene activiteiten op school zoals: het schoolfeest, de eetdag, het kerstfeest, ...
 

 
Ouders die willen deelnemen aan de ouderraad zijn altijd welkom.