Naast het gewone CLB, dat uw kind doorverwezen heeft naar onze school, kunnen wij nog een beroep doen op een gespecialiseerd CLB voor extra begeleiding.
 
Dat gespecialiseerde CLB toetst en begeleidt onze kinderen op school. Het gaat op zoek naar leerstoornissen, voert individuele onderzoeken uit en geeft advies voor de latere studierichting van uw kind.
 
De ouders kunnen er altijd terecht met de leer- en opvoedingsproblemen van hun kinderen. De raadplegingen en het eventuele onderzoek zijn  gratis. Men kan steeds rechtstreeks contact opnemen met het CLB.
 
adres:
 
Vrij CLB Regio Hasselt
Jan Palfijnstraat 2
3500 Hasselt
tel: 011/37 94 90
email:          hasselt@vclblimburg.be
website:     www.vclblimburg.be
 
De medewerker van het CLB voor onze school is: