Verkeersveiligheid

 
Ouders die hun kinderen zelf brengen of fietsers en voetgangers komen de school binnen via de Acacialaan (achterkant van de school). Er is 's morgens toezicht op de speelplaats vanaf 8:40.
 
Om 15:20 (huistijd) worden deze kinderen onder begeleiding naar de Acacialaan gebracht.
 
Die maatregel nemen we vanwege de verkeersveiligheid. Zo scheiden we het verkeer van de bussen en het andere schoolverkeer.
 
Kinderen waarvan de ouders niet opdagen en toch in de rij van de fietsers staan, worden op de bus gezet zodat ook zij veilig thuis geraken.